MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
Beginner Gym
3.30 - 4.30 pm
Beginner Gym
3.30 – 4.30 pm
Beginner Gym
3.30 – 4.30 pm
Beginner Gym
3.30 – 4.30 pm
Beginner Gym
8.45 - 9.45 am
Beginner Gym
4.00 - 5.00 pm
Girls only
Beginner Gym
4.00 - 5.00 pm
Girls only
Beginner Gym
4.00 - 5.00 pm
Beginner Gym
10.00 am - 11.00
Girls only
Beginner Gym
11.00 am - 12.00
Girls only
Beginner / Int Gym
10.00 - 11.00 am
Girls only
Intermediate Gym
4.45 - 6.15 pm
Intermediate Gym
4.45 - 6.15 pm
Intermediate Gym
4.45 - 6.15 pm
Intermediate Gym
4.45 - 6.15 pm
Intermediate Gym
5.15 - 6.45 pm
Intermediate Gym
10.00-11.30am
Advanced Gym
6.15 – 7.45 pm
Advanced Gym
5.15 - 6.45 pm