MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
Level 1 & 2 4.00 - 6.00 pmLevel 1 & 2 4.00 - 6.00 pm
Level 3 & 4 4.00 - 6.30 pmLevel 3 & 4 4.00 - 6.30 pmLevel 4 4.00 - 6.30 pmLevel 3 & 4 10.00 am - 1.00 pm